Sledujte nás aj na

Športové triedy

Športové triedy boli založené pri ZŠ Školská v školskom roku 1977/78 ako jeden z článkov atletickej športovej prípravy mládeže. Sústreďovali sa v nich,na základe výberu, žiaci,ktorí mali predpoklad i talent pre atletiku. Výber sa zo začiatku organizoval spoločným testovaním prakticky všetkých žiakov 4.ročníka z Považskej Bystrice škôl a spádových obcí. Približne z 1200 žiakov sa vyberalo do športovej triedy 30-32 žiakov,ktorí spľňali pomerne náročné kritéria výberu. Aj keď sa vplyvom spoločenských zmien systém výberu zmenil, dokázali športové triedy plniť svoju funkciu a každoročne sa otvorila športová trieda atletiky. Je tomu už viac ako 40 rokov existencie športových tried a dosiahnuté výsledky za toto obdobie hovoria o systematickej práci nielen trénerov a žiakov športových tried ale i celého komplexu podporovateľov, respektíve zabezpečovateľov ich kvalitnej činnosti.

Niekoľko viet k histórii športových tried:
Po vzniku športových tried sa žiaci ZŠ,Školská dostali do povedomia predovšetkým výsledkami v dnes už historickom Pohári československého rozhlasu. Víťazstvo dievčat v rokoch 1980 a 1982 v rámci celej ČSSR, 7 medailových umiestnení v ČSSR a 26 v SSR ostane zapísané zlatým písmom v histórii športových tried. Nezabudnuteľné sú zážitky zo slávnostného odovzdávania Pohára československého rozhlasu priamo na škole. Žiakom i učiteľom ostane natrvalo v pamäti Krnovská vianočná latka, medzinárodné stretnutia víťazov Pohára v Jablonci a olympiáda mládeže v maďarskom Györi, ktoré boli odmenou za dosiahnuté výsledky. Do ukončenia Poháru v roku 1991 nikto nedokázal vymazať z historických tabuliek výkon starších žiaka Jozefa Holeša z roku 1982 v skoku do diaľky- 649 cm. Po vzniku Slovenskej republiky si žiaci športových tried úspešne počínajú v obdobnej súťaži základných škôl v rámci Slovenskej Republiky. Hrdíme sa bilanciou 21 titulov majstra SR-ZŠ, 11 striebornými a 17 bronzovými medailami
v hodnotení jednotlivcov, 6 víťazstvami na Kalokagatii / MSR (1993-CH,1994-CH,1994-D,2001-CH,2006-CH,2013-CH ),5 druhými a 6 tretími miestami v súťaži družstiev.


Súčasnosť:
V súčasnosti sú ukazovateľom kvalitnej práce aj výsledky v hodnotení šport.tried v rámci SR vo viacerých ukazovateľoch, v ktorom od roku 1996 sme sa umiestnili 4x na prvom, 10x na druhom a 3x na treťom mieste.Zo športových tried pokračovalo viacero úspešných žiakov v športovej činnosti a dosahovali a niektorí i naďalej dosahujú kvalitné výsledky. Žiaci športových tried sa zúčastňujú i na pretekoch v zahraničí. AO Sparta i AO Olympia zabezpečujú okresné atletické súťaže. Tradičná súťaž v skoku do výšky - Bystrická latka oslávila tohto roku 46. výročie. Začínajúci adepti atletiky si výborne počínajú v súťažiach Detskej atletiky.
Športové triedy-tradičné "céčka"na škole pracujú od piateho ročníka s celkovým počtom okolo 100 žiakov. V rámci vyučovacích hodín majú začlenený predmet športová príprava v rozsahu 4 - 6 hodín podľa ročníka a možnej dotácie tohto predmetu v osnovách. Okrem športovej prípravy sa žiaci športových tried zúčastňujú pretekov za atletický oddiel Olympia, prípadne ako reprezentanti SR v
pretekoch aj medzinárodnej úrovne. Súčasťou prípravy sú aj sústredenia žiakov, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku podľa osnov športovej prípravy v plánovaných termínoch v súlade s plánom školy a termínmi atletických pretekov v sezóne. Športová trieda sa napľňa do počtu približne 25 žiakov.