Sledujte nás aj na

Kontakt

Atletický Oddiel Olympia Považská Bystrica 
Školská 235/10
017 01 Považská Bystrica

Mgr. Stanislav Dudr
+421 903 571 726 
stanislav.dudr@gmail.com
Funkcia : predseda oddielu, pokladník oddielu, člen výkonného výboru

Mgr. Tomáš Kukučka 
+421 918 418 476
kukucka.jr@gmail.com
Funkcia: vedúci tréner športových tried AO Olympia, člen výkonného výboru

Mgr. Katarína Zboranová 
+421 915 825 609
katarinazboranova29@gmail.com
Funkcia: tajomníčka oddielu, trénerka športových tried AO Olympia, člen výkonného výboru

Mgr. Peter Škorvánek 
+421 911 254 034
pbskorvanek@gmail.com
Funkcia : tréner športových tried AO Olympia