Sledujte nás aj na

História

Atletický oddiel Olympia vznikol v roku 1991. Pôvodnou myšlienkou jeho činnosti bolo zabezpečovať už vtedy rozsiahlu činnosť športových tried atletiky, ktoré boli zriadené na III.Základnej škole,Školská v šk. roku 1977/78, najmä v kategóriach najmladšieho a mladšieho žiactva. Odchovanci atletického oddielu Olympia vo vyšších vekových kategóriach mali možnosť pokračovať v činnosti v tréningovom stredisku mládeže, neskoršie v útvaroch talentovanej mládeže zriadených na odborných učilištiach a športových gymnáziách.

Oddielová činnosť sa rozšírila od roku 1999 o kategóriu staršieho žiactva. Mladšie a najmladšie žiactvo a od roku 1999 i staršie žiactvo AO Olympia, získalo za obdobie 1991-2018 spolu 1151 medailí z toho 342 zlatých, 383 strieborných a 426 bronzových medailí na MSsAZ. V súťažiach družstiev získalo staršie žiactvo 16 medailí na MSR z toho 3x získalo titul,4x sa umiestnilo na druhej priečke a 9x získalo bronzovú medailu. 30x získalo titul majstra SsAZ.Mladšie a najmladšie žiactvo AO Olympia získalo na MSsAZ družstiev spolu 63 medailových umiestnení z toho 35 zlatých,17 strieborných a 11 bronzových medailí. AO Olympia okrem vlastných súťaží v rámci SsAZ a SAZ zabezpečuje v spolupráci so školou a CVČ i atletické súťaže v rámci okresu,olympiádu materských škôl a žiakov I.stupňa ZŠ mesta Považská Bystrica,dlhoročnú okresnú súťaž v skoku do výšky-Bystrická latka. Veľmi pekné výsledky dosahujú žiaci AO Olympia i na medzinárodných súťažiach ako reprezentanti SR. Pravidelne výber členov AO reprezentuje oddiel i školu na medzinárodnom preteku v Brne.

V súčasnosti oddiel rozšíril svoju činnosť o kategóriu dorastu a prípravky. Predovšetkým najmladší adepti atletiky z celého mesta majú možnosť v oddieli súťažiť v projekte SAZ Detská atletika a postupne objavovať všeobecné danosti športu-atletiky ako je súťaživosť, radosť z pohybu a dosiahnutého úspechu,náročnosti prekonávania prekážok, a tým dospieť k presvedčeniu o zmysle pravidelnej športovej činnosti.