Sledujte nás aj na

Tréneri

Mgr. Stanislav Dudr

Vedie oddiel ako predseda a pokladník.

Eviduje štatistiky, rekordy, úspechy.

Organizuje okresné kolo v skoku do výšky o pohár primátora mesta - Bystrická Latka

Vydáva ročenku.

               

Mgr. Tomáš Kukučka 

Pracuje v oddieli vo funkcií hlavného trénera.

Vedie atletický krúžok pre žiakov druhého stupňa ZŠ.

                 

Mgr. Katarína Zboranová 

V oddieli je patrí funkcia tajomníčky.

Prihlasuje pretekárov na súťaže.

Komunikuje so Slovenským Atletickým zväzom.

Vedie atletický krúžok pre žiakov prvého aj druhého stupňa ZŠ.

Zabezpečuje v oddieli celú agendu projektu Detská atletika.

                                            

Mgr. Peter Škorvánek 

Tréner športových tried

Spravuje internetovú i facebook stránku oddielu a instagram.

Vedie atletický krúžok pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ.