Sledujte nás aj na

Termínovka

Termínová listina MSsAZ 2020

Jún

20.6. - Míting najmladšieho a mladšieho žiactva v skupinách Sever (Martin)

28.6. - 1. kolo MSsAZ družstiev dorastu + juniorov (Dubnica nad Váhom )

Júl

5.7. - 1. kolo MSsAZ družstiev staršieho žiactva (Dubnica nad Váhom)

11.7. - Míting najmladšieho a mladšieho žiactva v skupinách Sever (Martin)

August

30.8. - MSsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a dorastu (Dubnica  nad Váhom)

September

5. - 6. 9. - MSR dorast na dráhe

13.9. - 2. kolo MSsAZ družstiev staršieho žiactva (Dubnica nad Váhom)

19. - 20. - MSR staršieho žiactva a juniorov(Trnava)

26.9. - 2. kolo MSsAZ družstiev dorastu + juniorov (Dubnica nad Váhom)

27.9. - MSsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva (Dubnica nad Váhom)

Október

3.10. - MSR družstiev dorastu (Košice)

10.10. - MSR družstiev staršieho žiactva (Trnava)

17.10. - MSR mladšieho žiactva vo viacboji (Michalovce)

17. - 18.10. - MSR vo viacboji juniorov + dorastu + staršieho žiactva (Trenčín)

November

7.11. - MSsAZ v cezpoľnom behu (Dudince)

21.11. - MSR v cezpoľnom behu všetkých kategórií (Krupina)


Prílohy a dokumenty na stiahnutie

terminova_listina_2020_ssaz-1.pdf

terminova-listina-saz-2020-1.pdf