Sledujte nás aj na

Termínovka

Termínová listina MSsAZ a SAZ 2024

          

Apríl

21.4. - I. kolo M SsAZ družstiev dorast (Banská Bystrica)

28.4. - I. kolo M SsAZ družstiev staršie žiactvo ( Banská Bystrica)

Máj

1.5. - I. kolo M SsAZ družstiev mladšie žiactvo (Dubnica nad Váhom)

5.5. - M SsAZ v chôdzi všetky kategórie (Banská Bystrica)

11.5. - II. kolo M SsAZ družstiev staršie žiactvo (Dubnica nad Váhom)

12.5. - II. kolo M SsAZ družstiev mladšie žiactvo (Čadca)

18.5. - II. kolo M SsAZ družstiev dorast (Nitra)

Jún

1.6. - M SsAZ jednotlivci staršie žiactvo + dorast (Banská Bystrica)

2.6. - III. kolo M SsAZ družstiev mladšie žiactvo (Liptovský Mikuláš)

8.6. - 9.6. - MSR vo viacboji dorast + staršie žiactvo (Bratislava)

11.6. - I. kolo M SsAZ družstiev najmladšie žiactvo (Žilina)

15.6. - M SsAZ vo viacboji mladšie žiactvo (Žiar nad Hronom)

16.6. - III. kolo M SsAZ družstiev staršie žiactvo (Nitra)

22.6. - 23.6. - MSR dorast (Banská Bystrica)

September

1.9. - III. kolo M SsAZ družstiev dorast (Dubnica nad Váhom)

4.9. - II. kolo M SsAZ najmladšie žiactvo (Dubnica nad Váhom)

14.9. - IV. kolo M SsAZ družstiev staršie žiactvo (Čadca)

14.9. - MSR vo viacboji mladšie žiactvo (Bratislava)

15.9. Fínále M SsAZ družstiev najmladšie žiactvo (Žiar nad Hronom)

21.9. - 22.9. - MSR staršie žiactvo (Humenné)

28.9. IV. kolo M SsAZ družstiev dorast (Nitra)

29.9. M SsAZ jednotlivcov mladšie žiactvo + najmladšie žiactvo (Banská Bystrica)

Október

5.10. - MSR družstiev dorast (Nové Zámky)

6.10. - Finále M SsAZ družstiev mladšie žiactvo (Žiar nad Hronom)

12.10. - MSR družstiev staršie žiactvo (Bratislava)

November

9.11. - Majstrovstvá SsAZ  v cezpoľnom behu (Nitra)