Sledujte nás aj na

Oddielové rekordy

Atletický oddiel od svojho vzniku v roku 1991 začal evidovať dosiahnuté výsledky svojich členov z viacerých hľadísk, ktoré dokumentovali činnosť oddielu v súťažiach
jednotlivcov,družstiev,postupových súťažiach ako i výsledky v dosiahnuté v jednorázových športových akciách či už doma alebo v zahraničí.

Zmyslom akékoľvek súťaže je zvíťaziť nad súperom podľa určitých pravidiel v priamom súboji ale v atletike okrem dosiahnutého víťazstvá je možnosť posúdiť hodnotu výkonu,
akým sme nad súperom zvíťazili s výkonom,ktorý bol v tej ktorej atletickej disciplíne už dosiahnutý. Či sme sa k tomuto výkonu priblížili, prípadne ho prekonali. Evidencia najlepších výkonov má svoju významnú hodnotu predovšetkým motivačnú ale môže plniť i funkciu nominačnú na určité preteky prípadne dosiahnutý výkon umožní pretekárovi sa zaradiť do skupiny,ktorá využíva rôzne formy podpory k svojej športovej činnosti.

Atletický oddiel Olympia zaviedol oddielové rekordy mladšieho žiactva od roku 1991, úplná evidencia rekordov staršieho žiactva bola zaradená až v roku 2004,nakoľko staršie
žiactvo do roku 2003 súťažilo za atletický oddiel Sparta. Postupom času sa v niektorých disciplínach už nesúťaží, pribudli nové disciplíny, prípadne sa zmenili i disciplíny nastavením výšky či zmenou medzier(prekážkové disciplíny),prípadne i hmotnosťou (oštep) či zmenou materiálu náčinia (žrď,plastová guľa).

Rekordy atletického oddielu Olympia

Rekordy mladší žiaciRekordy starší žiaciRekordy mladšie žiačkyRekordy staršie žiačky