Sledujte nás aj na

Majstri SR od roku 1981 do roku 2018 v hale

Meno

Disciplína

Výkon

Kategória

Rok

Holeš Jozef

50mpr.

7,22 s

Mladší dorast

1983

diaľka

685 cm

Mladší dorast

1983

50m

6,0 s

Mladší dorast

1984

50mpr.

6,9 s

Mladší dorast

1984

diaľka

698 cm

Mladší dorast

1984

50m

6,12 s

Starší dorast

1985

50mpr.

6,97 s

Starší dorast

1985

diaľka

733 cm

muži

1986

50m

6,12 s

Starší dorast

1986

50mpr.

6,97 s

Starší dorast

1986

Vokelová Slávka

výška

160 cm

Mladší dorast

1985

Schmidt Peter

1500m

neuvedený

juniori

1990

Ihringová Petra

diaľka

553 cm

16-roční

1992

Mitošinka Marek

800m

2:03,62 min.

dorast

1995

Krajčiová Zuzana

50mpr.

7,84 s

dorast

1995

Mitošinka Tibor

50mpr.

7,63 s

žiaci

1996

800m

2:16,61 min.

žiaci

1996

Strašíková Silvia

guľa

12,66 m

dorast

1996

Ondrašíková Jana

50mpr.

7,77 s

žiačka

1997

Šadlák Peter

50mpr.

7,64 s

dorast

1998

Bundzík Branislav

Cross-hala

10:53,0 min.

žiaci

1999

Kožúriková Katarína

5-boj

2853 bodov

žiačky

2001

Pavelka Roman

výška

176 cm

žiaci

2002

Papšo Viliam

výška

177 cm

žiaci

2004

výška

200 cm

juniori

2005

7-boj

4828 bodov

juniori

2007

60mpr.

7,86 s

muži

2013

60mpr.

7,91 s

muži

2014

Slaničková Lucia

400m

58,28 s

juniorky

2005

5-boj

3450 bodov

dorast

2005

5-boj

3808 bodov

juniorky

2007

400m

56,02 s

ženy

2016

4x200m

1:42,57 min.

ženy

2016

diaľka

632 cm

ženy

2018

Birošík Matej

výška

169 cm

žiaci

2006

Sikorai Ivan

trojskok

13,83 m

juniori

2006

Halový viacboj

4148 bodov

juniori

2006

Bytyqiová Merita

60mpr.

8,93 s

juniorky

2007

60mpr.

8,93 s

ženy

2007

60mpr.

8,83 s

juniorky

2008

Albedínsky Martin

60mpr.

8,46 s

juniori

2009

Mikloš Marcel

60mpr.

9,18 s

žiak

2008

60mpr.

8,31 s

dorast

2010

60mpr.

8,31 s

juniori

2012

Piaček Robert

trojskok

15,39 m

muži

2004

Bašo Ladislav

výška

202 cm

dorast

2010

výška

202 cm

juniori

2010

výška

202 cm

juniori

2011

výška

210 cm

juniori

2012

Kubinec Jakub

60mpr.

9,31 s

žiak

2012

Mitašík Andrej

800m

2:09,61 min.

žiak

2012

800m

2:04,43 min.

dorast

2013

800m

2:04,68 min.

dorast

2014

800m

1:57,51 min.

juniori

2016

800m

1:56,00 min

juniori

2017

Holleyová Andrea

4x200m

1:42,57 min.

ženy

2016

Beňák Vladimír

7-boj

3345 bodov

juniori

2016

Čelková Gabriela

60mpr.

8,84 s

dorast

2016

60mpr.

8,87 s

juniori

2017

Fapšová Veronika

výška

154 cm

ml.žiačka

2018

Bošková Kristína

výška

170 cm

juniori

2018