Sledujte nás aj na

Majstri SR od roku 1981 do roku 2018 na dráhe

Meno

Disciplína

Výkon

Kategória

Rok

Holeš Jozef

60mpr.

8,9 s

žiaci

1981

6-boj

471 bodov

žiaci

1982

100m

11,44 s

16-roční

1984

10-boj

6348 bodov

muži

1985

diaľka

734 cm

muži

1986

Hlušková Eva

4-boj

253 bodov

žiačky

1981

Čičková Katarína 

4-boj

281 bodov

žiačky

1982

guľa

9,03 m

žiačky

1983

Gáboriková Monika 

60mpr.

9,3 s

žiačky

1982

400mpr.

62,29 s

ženy

1987

400mpr.

62,86 s

ženy

1988

Jakubíková Renáta

výška

159 cm

žiačky

1982

Konečný Štefan

diaľka

639 cm

16-roční

1983

Ihringová Slávka

60mpr.

9,9 s

žiačky

1983

Beník Vladimír 

žrď

250 cm

žiaci

1985

žrď

300 cm

mladší dorast

1986

Saboš Patrik

8-boj

2888 bodov

žiaci

1985

Mokráš Rastislav

110mpr.

15,1 s

starší dorast

1986

Schmidt Peter 

1500mpr.

4:35,95 min

starší dorast

1987

2000mpr.

6:20,21 min.

starší dorast

1988

2000mpr.

6:23,35 min.

starší dorast

1989

Mišún Ladislav

400mpr.

neuvedený

juniori

1990

Slamková Ivana

výška

neuvedený

mladší dorast

1990

Ihringová Petra

diaľka

540 cm

žiačka

1991

Chovančík Radoslav

110mpr.

15,51 s

juniori

1992

Jančo Jaroslav

trojskok

13,55 s

dorast

1994

Tomanová Dáša

200mpr.

29,71 s

žiačky

1994

Mitošinka Marek

800m

2:09,19 min.

žiaci

1994

Krajčiová Zuzana

400mpr.

64,59 s

juniorky

1994

300mpr.

43,64 s

dorast

1994

100mpr.

14,6 s

dorast

1994

100mpr.

14,93 s

dorast

1995

300mpr.

43,48 s

dorast

1995

400mpr.

62,80 s

ženy

1996

400mpr.

63,14 s

juniorky

1996

400mpr.

62,34 s

ženy

1997

100mpr.

14,60 s

juniorky

1997

400mpr.

62,00 s

juniorky

1997

Piaček Robert

výška

185 cm

žiaci

1995

trojskok

12,92 m

dorast

1996

trojskok

14,14 m

juniori

1998

Markovič Andrej

trojskok

13,03 m

dorast

1997

Mitošinka Tibor

100mpr.

14,33 s

žiaci

1996

200mpr.

27,62 s

žiaci

1996

Kadlec Jozef

1500m

4:32,98 min.

žiaci

1997

Cross 3 km

10:15,4 min.

žiaci

1997

Baláž Jaroslav

200mpr.

28,72 s

žiaci

1998

Šadlák Peter

300m

38,15 s

žiaci

1998

100mpr.

14,91 s

žiaci

1998

400mpr.

55,99 s

dorast

1999

400mpr.

54,87 s

dorast

2000

400mpr.

55,19 s

juniori

2000

Branická Jana

80mpr.

12,52 s

žiačky

1998

Bundzík Branislav

800m

1:58,87 min.

juniori

2000

800m

1:56,64 min.

dorast

2001

800m

1:56,98 min.

juniori

2002

Hudček Jaroslav

trojskok

13,50 m

dorast

2002

Čička Miroslav

výška

198 cm

dorast

2003

Kožúriková Katka

trojskok

11,61 m

dorast

2003

Pauer Radovan

disk

47,89 s

dorast

2003

Strašíková Silvia

oštep

40,68 m

žena

2003

Kuric Jaroslav

110mpr.

14,89 s

dorast

2003

10-boj.

5803 bodov

juniori

2004

Kostelanská  M.

guľa

10,78 m

juniori

2003

Papšo Viliam

výška

183 cm

žiaci

2004

10-boj

6605 bodov

juniori

2007

viacboj

6549 bodov

juniori

2008

110mpr.

13,93 s

juniori

2008

110mpr.

13,89 s

muži

2013

110mpr.

13,94 s

muži

2014

Holleyová Andrea

400mpr.

63,45 s

juniorky

2005

400m

59,85 s

dorast

2006

400mpr.

63,25 s

juniorky

2007

400mpr.

63,04 s

juniorky

2008

400m

59,02 s

juniorky

2008

400mpr.

59,92 s

ženy

2014

4x400m

3:40,64 min.

ženy

2014

4x400m

3:44,07 min.

ženy

2015

Krasňanová  Ivana

oštep

36,86 m

juniorky

2005

Slaničková Lucia

7-boj

4536 bodov

dorast

2005

viacboj

5198 bodov

ženy

2008

4x400m

3:40,64 min.

ženy

2014

400mpr.

57,76 s

ženy

2016

Albedínsky Martin

110mpr.

14,87 s

dorast

2007

Sikorai Ivan

10-boj

5578 bodov

juniori

2006

Bytyqiová Merita

100mpr.

14,81

dorast

2006

100mpr.

14,13 s

juniorky

2008

100mpr.

14,39 s

ženy

2008

Mikloš Marcel

100mpr.

15,02 s

žiak

2008

110mpr.

14,83 s

dorast

2010

400mpr.

55,92 s

juniori

2011

Bašo Ladislav

výška

177 cm

žiak

2008

výška

195 cm

dorast

2009

výška

205 cm

dorast

2010

výška

202 cm

juniori

2011

výška

215 cm

juniori

2012

Bošková Lucia

výška

158 cm

žiačka

2009

Blaško Vladimír

kladivo

35,92 m

žiak

2010

Kadák Kristián

200mpr.

28,92 s

žiak

2011

110mpr.

14,82 s

dorast

2013

Mitašík Peter

100mpr.

15,11 s

žiak

2011

Holienková Kristína

Oštep(500g)

30,71 m

žiačka

2012

Mitašík Andrej

800m

2:04,24 min

žiak

2013

1500m

4:18,42 min.

dorast

2014

400m

50,10 s

dorast

2015

Kubinec Jakub

oštep

47,60 m

žiak

2013

oštep

58,85 m

dorast

2014

diaľka

665 cm

dorast

2015

oštep

59,39 m

juniori

2016

oštep

65,50 m

juniori

2017

diaľka

726 cm

muži

2018

Filová Soňa

oštep

38,10 m

dorast

2014

oštep

43,35 m

dorast

2015

Beňák Vladimír

kladivo

52,19 m

dorast

2014

Čelková Gabriela

100mpr.

15,44 s

žiačka

2014

300mpr.

46,23 s

žiačka

2014

Lafeková Martina

výška

154 cm

žiačka

2016

Duchoslav Ján

60m

7,21 s

žiak

2018

Sádecký Sebastián

5-boj

2528 bodov

ml.žiak

2018

Ondrejková Monika

trojskok

11,60 m

dorast

2018