Sledujte nás aj na

Staň sa žiakom športovej triedy

28.4.2023 | Peter

Atletický oddiel Olympia a Základná škola Školská (III. ZŠ) si Vás dovoľujú pozvať na Výber žiakov do športovej triedy.

Naším hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich deťom unikátnu možnosť rozvoja všeobecných pohybových schopností Vašich detí so zameraním na kráľovnú športu - atletiku, zaradením do športovej triedy v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity.

Dievčatá a chlapci 4. ročníka základnej školy (nastupujúci na druhý stupeň ZŠ) sú potenciálni mladí športovci , na ktorých chceme upriamiť našu  pozornosť. Zabezpečujeme športovú prípravu ako súčasť vyučovacieho procesu pre žiakov od piateho do deviateho ročníka základnej školy. Rozvoj základných pohybových schopností ako sú rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordinácia, ohybnosť alebo obratnosť je v našej športovej triede rozpracovaný na vysokom stupni. Základným článkom prípravy športovo talentovanej mládeže na Slovensku sú Útvary talentovanej mládeže. U športovo talentovanej mládeže sa rozvíjajú športové zručnosti a buduje sa pozitívny vzťah k športu a športovaniu – atletike. Cieľom stredísk mládeže je  Športová trieda (ŠT) – podpora športovo talentovaných žiakov základnej školy. Atletický oddiel raz ročne vykoná výber do ÚTM a zabezpečuje atletickú prípravu prostredníctvom dostatočne kvalifikovaných atletických trénerov. Útvar talentovanej mládeže sleduje hlavne športové výsledky dosiahnuté žiakmi zaradenými do ÚTM. Špecializovanú športovú prípravu zabezpečuje atlétom atletický oddiel kvalifikovanými trénermi. Do ŠT môžu byť zaradení len atléti oddielu, pri ktorej je ŠT zriadená.

Kritéria na prijatie žiaka do ŠT:

a) Testovanie pohybovej výkonnosti (1. ročník pohára Olympijských nádejí)

b) Zdravotný stav atléta

c) Súhlas zákonného zástupcu

Okrem účasti na atletických pretekoch žiaci športovej triedy ako doplnok športovej prípravy absolvujú lyžiarske výcviky, sústredenia na bežkách, plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik na ľade, sústredenia na horských bicykloch, turistické sústredenia atď., z kolektívnych športov ovládajú žiaci po absolvovaní športovej triedy volejbal, basketbal, florbal, vybíjanú, méty a iné.).

Poctivá práca a naše viac ako 40 ročné skúsenosti s výchovou a tréningom mládeže nás držia na popredných miestach v rámci hodnotenia športových tried na celoslovenskej úrovni.

1. Ročník pohára olympijských nádejí (Hlavný výber ) sa uskutoční:

18.05.2023 o 16:30 hod.

na tartanovom ovále

v areáli ZŠ Školská 235/10 Považská Bystrica

V prípade doplňujúcich otázok, alebo ak by malo záujem o atletiku staršie dieťa 5. 6. 7. 8. 9. ročníka základnej školy poprípade stredoškoláci neváhajte nás telefonicky kontaktovať na dole uvedenom čísle.

Kontakt:

Mgr. Tomáš Kukučka

(vedúci tréner ŠT)

číslo telefónu: +421 918 418 476

email: kukucka.jr@gmail.com

Baner na pravej strane

Najbližšie preteky

1.9
10:00
3. kolo M SsAZ
Dorast
Dubnica nad Váhom
4.9
10:00
2. kolo M SsAZ
Najmladšie žiactvo
Dubnica nad Váhom
14.9
10:00
4. kolo M SsAZ
Staršie žiactvo
Čadca
14.9
10:00
MSR vo viacboji
Mladšie žiactvo
Bratislava
15.9
10:00
Finále M SsAZ družstiev
Najmladšie žiactvo
Žiar nad Hronom

Najlepší bodovači

Ročník
2007 2008

1 Daniž Dominik

2 Bros Dominik

3 Zigo Jakub

1 Košútová Lucia

2 Čerňanová Petra

3 Valašíková Lucia

Ročník
2009 2010

1 Hluško Matúš

2 Brezničan Mário

3 Jurga Leonard

1 Čerňanová Petra

2 Prekopová Nela

3 Slamková Nina

Ročník
2011 2012

1 Gabriš Filip

2 Košút Šimon

3 Janík Jakub

1 Motúzová Karolína

2 Janeková Nikola

3 Harmaniaková L.

Ročník
2013 2014

1 Štedrák Nikolas

2 Ďurovec Damián

3 Majčiník Artur

1 Bajzová Sofia

2 Janeková Viktória

3 Harvánková Amy