Sledujte nás aj na

Pohybová prípravka pre najmenších

9.10.2019 | Peter

Vážení rodičia a priaznivci športu,

naším hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity. Dievčatá a chlapci 3. a 4. ročníka základnej školy sú potenciálni mladí športovci, na ktorých chceme upriamiť svoju pozornosť. Je to veková skupina, ktorej sa v športe venovala doposiaľ minimálna pozornosť.

Rozvoj základných pohybových schopností ako sú rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordinácia, ohybnosť alebo obratnosť je v našom oddiely rozpracovaný na vysokom stupni. Pre optimálny rozvoj týchto schopností je nanajvýš žiaduce, aby boli rozvíjané u detí tieto schopnosti všestrannou formou v senzitívnom veku. Behanie, skákanie, hádzanie sú základné pohybové aktivity, ktoré nachádzajú  uplatnenie vo všetkých športoch.

Hlavnou úlohou pohybovej prípravky nie je jednostranná špecializácia detí s rizikom preťaženia, ale celoročná všeobecne rozvíjajúca sa športová aktivita ktorej výsledkom je mladý športovec pokračujúci v pravidelnej činnosti buď na rekreačnej či výkonnostnej úrovni i v neskoršom veku. Našou snahou je priviesť deti k pravidelnému športovaniu, tak aby sa šport stal súčasťou životného štýlu, v neposlednom rade ako prevenciou pred sociálno-patologickými javmi v neskoršom veku.

Tréningové dni:

Pondelok: od 16:30 do 18:00

Streda: od 13:45 do 15:45

Štvrtok: od 16:30 do 18:00

Telocvična ZŠ Školská 235/10 (III. ZŠ)

Kontakt: Mgr. Peter Škorvánek

0911 254 034

Baner na pravej strane

Najbližšie preteky

5.1
10:00
MSR - v chôdzi
St. žiactvo
Banská Bystrica
11.1
10:00
Jumperia
Výber 8.C - 9.C
Trenčín
14.1
10:00
Jumperia
Výber 8.C - 9.C
Nitra
18.1
10:00
Jumperia
Výber 8.C - 9.C
Banská Bystrica
25.1
10:00
Olympijské nádeje V4
Výber 5.C - 9.C
Bratislava

Najlepší bodovači

Ročník
2002 2003

1 Duchoslav Ján

2 Očkay Dominik

3 Sádecký Sebo

1 Martincová Lucia

2 Fapšová Veronika

3 Turičíková Mária

Ročník
2004 2005

1 Čelko Adrián

2 Sádecký Sebo

3 Galovič Maroš

1 Balážová Iveta

2 Fapšová Veronika

3 Klabníková Saša

Ročník
2006 2007

1 Pavlík Eduard

2 Hanák Patrik

3 Lehotský Sebo

1 Miniarová Anna

2 Osrmanová Petra

3 Mitašová Nataša

Ročník
2008 2009

1 Daniž Dominik

2 Paulec Samuel

3 Šuvara Patrik

1 Miniarová Anna

2 Bučková Kristína

3 Kubincová Sára