Sledujte nás aj na

Pohybová prípravka pre najmenších

9.10.2019 | Peter

Vážení rodičia a priaznivci športu,

naším hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity. Dievčatá a chlapci 3. a 4. ročníka základnej školy sú potenciálni mladí športovci, na ktorých chceme upriamiť svoju pozornosť. Je to veková skupina, ktorej sa v športe venovala doposiaľ minimálna pozornosť.

Rozvoj základných pohybových schopností ako sú rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordinácia, ohybnosť alebo obratnosť je v našom oddiely rozpracovaný na vysokom stupni. Pre optimálny rozvoj týchto schopností je nanajvýš žiaduce, aby boli rozvíjané u detí tieto schopnosti všestrannou formou v senzitívnom veku. Behanie, skákanie, hádzanie sú základné pohybové aktivity, ktoré nachádzajú  uplatnenie vo všetkých športoch.

Hlavnou úlohou pohybovej prípravky nie je jednostranná špecializácia detí s rizikom preťaženia, ale celoročná všeobecne rozvíjajúca sa športová aktivita ktorej výsledkom je mladý športovec pokračujúci v pravidelnej činnosti buď na rekreačnej či výkonnostnej úrovni i v neskoršom veku. Našou snahou je priviesť deti k pravidelnému športovaniu, tak aby sa šport stal súčasťou životného štýlu, v neposlednom rade ako prevenciou pred sociálno-patologickými javmi v neskoršom veku.

Tréningové dni:

Pondelok: od 16:30 do 18:00

Streda: od 13:45 do 15:45

Štvrtok: od 16:30 do 18:00

Telocvična ZŠ Školská 235/10 (III. ZŠ)

Kontakt: Mgr. Peter Škorvánek

0911 254 034

Baner na pravej strane

Najbližšie preteky

18.4
10:00
1. kolo MSsAZ
Dorast
Dubnica nad Váhom
25.4
10:00
1. kolo MSsAZ
Najmladšie žiactvo
Martin
25.4
10:00
1. kolo MSsAZ
Mladšie žiactvo
Martin
1.5
10:00
2. kolo MSsAZ
Dorast
Dubnica nad Váhom
3.5
10:00
1. kolo MSsAZ
Staršie žiactvo
Dubnica nad Váhom

Najlepší bodovači

Ročník
2003 2004

1

2

3

1

2

3

Ročník
2005 2006

1

2

3

1

2

3

Ročník
2007 2008

1

2

3

1

2

3

Ročník
2009 2010

1

2

3

1

2

3