Sledujte nás aj na

POĎAKOVANIE

9.11.2021 | Peter

Poďakovanie

Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica ďakuje mestu Považská Bystrica za finančnú pomoc pri zabezpečovaní celoročnej činnosti mladých atlétov. Oddiel tohto roku bilancuje 30 rokov svojej činnosti a mesto Považská Bystrica vždy športovú aktivitu oddielu podporovalo.

Baner na pravej strane

Najbližšie preteky

Najlepší bodovači

Ročník
2004 2005

1 Hucan Peter

2 Sádecký Sebo

3 Valašík Alan

1 Lednická Linda

2 Altániová Simona

3 Kucharíková Karin

Ročník
2006 2007

1 Boško Adam

2 Martinec Jakub

3 Schrimpel Libor

1 Masaryková Adela

2 Altániová Simona

3 Záveráková Lillian

Ročník
2008 2009

1 Daniž Dominik

2 Bros Dominik

3 Zigo Jakub

1 Masaryková Adela

2 Bučková Kristína

3 Valašíková Lucia

Ročník
2010 2011

1 Svitek Maxim

2 Hraník Matej

3 Kukučka Simon

1 Jamborková Nella

2 Monošíková Alica

3 Kurucová Michaela