Sledujte nás aj na

Atletická škôlka AO Olympia Považská Bystrica

16.9.2020 | Peter

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, dnešným dňom 12.10.2020, vedenie školy zrušilo tréningovú činnosť a prevádzku telocvične do odvolania.

!!!

Vážení rodičia a priaznivci mládežníckeho športu,

naším hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity.

Dievčatá a chlapci 3. a 4. ročníka základnej školy sú potenciálni mladí športovci (v prípade, že by malo záujem o šport staršie dieťa 5. 6. 7. 8. 9. ročníka základnej školy alebo stredoškoláci neváhajte nás telefonicky kontaktovať na dole uvedenom čísle), na ktorých chceme upriamiť svoju pozornosť. Je to veková skupina, ktorej sa v športe venovala doposiaľ minimálna pozornosť.

Rozvoj základných pohybových schopností ako sú rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordinácia, ohybnosť alebo obratnosť je v našej atletickej škôlke rozpracovaný na vysokom stupni. Pre optimálny rozvoj týchto schopností je nanajvýš žiaduce, aby boli rozvíjané u detí tieto schopnosti všestrannou formou v senzitívnom veku. Behanie, skákanie, hádzanie sú základné pohybové aktivity, ktoré nachádzajú  uplatnenie vo všetkých športoch.

Hlavnou úlohou pohybovej prípravky v atletickej škôlke nie je jednostranná špecializácia detí s rizikom preťaženia, ale celoročná všeobecne rozvíjajúca sa športová aktivita ktorej výsledkom je mladý športovec pokračujúci v pravidelnej činnosti buď na rekreačnej či výkonnostnej úrovni i v neskoršom veku. Našou snahou je priviesť deti k pravidelnému športovaniu, tak aby sa šport stal súčasťou životného štýlu, v neposlednom rade ako prevenciou pred sociálno-patologickými javmi v neskoršom veku.

Tréningové dni:

Pondelok: od 16:30 do 18:00

Streda: od 13:45 do 15:45

Štvrtok: od 16:30 do 18:00

Telocvična ZŠ Školská 235/10 (III. ZŠ)

Kontakt: Mgr. Peter Škorvánek

0911 254 034

Baner na pravej strane

Najbližšie preteky

1.9
10:00
3. kolo MSsAZ
Staršie žiactvo
Žiar nad Hronom
5.9
10:00
3. kolo MSsAZ
Dorast
Martin
11.9
10:00
MSR vo viacboji
Mladšie žiactvo
Bratislava
12.9
10:00
4. kolo MSsAZ
Staršie žiactvo
Dubnica nad Váhom
12.9
10:00
Finále MSsAZ družstiev
Najmladšie žiactvo
Dubnica nad Váhom

Najlepší bodovači

Ročník
2004 2005

1 Hucan Peter

2 Rúrik Davide

3 Duchoslav Peter

1 Lednická Linda

2 Fapšová Veronika

3 Altániová Simona

Ročník
2006 2007

1 Čamaj Viliam

2 Martinec Jakub

3 Schrimpel/Boško

1 Altániová Simona

2 Osrmanová Petra

3 Záveráková Lillian

Ročník
2008 2009

1 Daniž Dominik

2 Mikuš Daniel

3 Bros Dominik

1 Bučková Kristína

2 Hozáková Radka

3 Masaryková Adela

Ročník
2010 2011

1 Svitek Maxim

2 -

3 -

1 Jamborková Nella

2 Monošíková Alica

3 Kurucová Michaela